obsah

Okresní soud v Jihlavě

Interní protikorupční program Okresního soudu v Jihlavě

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 542 211 221 nebo na Okresní soud v Jihlavě prostřednictvím e-mailu: korupce@osoud.jia.justice.cz.  V případě telefonického podání na protikorupční linku Krajského soudu v Brně, krajský soud o podání informuje okresní soud. Přijímána budou  pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

 

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.Dokumenty ke stažení:

Interní protikorupční program OS v Jihlavě

Etický kodex soudců a zaměstnanců OS v Ji.

Organizační schéma OS v Jihlavě

Profesní životopisy funkcinářů a vedoucích zaměstanaců OS v Jihlavě

Kontaktní údaje na vedoucí pracovníky OS v Jihlavě

ePodatelna