obsah

Okresní soud v Jičíně

Výběrové řízení - Zapisovatel/ka

 

Okresní soud v Jičíně

 

P Ř I J M E   Z A M Ě S T N A N C E / Z A M Ě S T N A N K Y N I

 

Pracovní pozice:                     zapisovatel/ka

Místo výkonu práce:               Okresní soud v Jičíně

Nástup:                                   1.9.2018

Požadujeme:                           středoškolské vzdělání s maturitou

(směr ekonomický, veřejná správa)

vynikající znalost psaní na klávesnici, stroji

(min. 250 úhozů/min.)

státní zkouška z kancelářského psaní výhodou, výtečnou znalost obchodní korespondence

velmi dobrou uživatelskou znalost práce s PC (MS Office)

předchozí praxe v justici výhodou nebo práce v administrativě

psychickou odolnost

Platové podmínky:     podle délky započitatelné praxe, v 7. platové třídě (v rozmezí 14.740,- - 22.170,- Kč)

Náplň práce:                           zapisovatel/ka vypravuje spisy dle referátů (vyhotovuje přípisy, žádosti, sdělení, výzvy, urgence, vypravuje usnesení, pověření, vyhotovuje předvolání na jednání či výslech, zasílá listiny do datové schránky, příp. zajišťuje její zaobálkování a zaslání adresátovi poštou či prostřednictvím justiční stráže, policie ČR či soudním doručovatelem), dopisuje spisové přehledy, upravuje rozhodnutí (usnesení, rozsudky) dle vnitřních instrukcí (tzn. okraje, odstavce, vyplňuje hlavičky u rozhodnutí), zajišťuje přípravu soudního jednání (přípravu protokolu, tiskne přehledy jednání, vyvěšuje protokoly na jednací síň v den jednání, vkládá protokoly do informačního systému soudu, vyhotovuje protokoly dle diktování soudce při jednání, pracuje s informačním systémem soudu, kam vkládá některé události (úkony), odesílání soudních písemností do datových schránek účastníků s osobní odpovědností za správnost vyhledání a odeslání, vyznačení způsobu vyřízení a data vyřízení v rejstřících), poskytuje informace účastníkům řízení a veřejnosti, zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své práce, má odpovědnost za podávané informace veřejnosti a za řádnou realizaci jednotlivých úkonů

Termín podání žádosti:           do 26.8.2018 zasílejte žádosti spolu se strukturovaným životopisem a fotografií kontaktní osobě na níže uvedený email, popřípadě zašlete v písemné podobě na adresu soudu

Kontaktní osoba:                    Gabriela Hrdá

                                               e-mail: ghrda@osoud.jic.justice.cz

                                               tel: 493 547 118

Adresa:                                   Okresní soud v Jičíně

                                               Šafaříkova 842

                                               506 25 Jičín

ePodatelna