obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Protikorupční linka Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

 

Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím následující protikorupční linky

Okresního soudu v Jablonci nad Nisou: 483 337 026 nebo prostřednictvím tohoto emailového kontaktu

korupce@osoud.jbc.justice.cz

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

ePodatelna