obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Seznam znalců a tlumočníků

  

Na Okresním soudě v Jablonci nad Nisou je k dispozici  seznam soudních  znalců a tlumočníků, ze kterého Vám bude pořízen výpis s uvedením jména a adresy  znalce nebo tlumočníka,  případně  telefonického  spojení.

  

Výpisy ze seznamu znalců a tlumočníků lze žádat v kanceláři  Infocentra na č. dv. 4 / přízemí v hlavní budově soudu na adrese Mírové náměstí 5, Jablonec nad Nisou, a to od pondělí do pátku po celou pracovní dobu. 

K žádosti o výpis ze seznamu znalců a tlumočníků, je třeba přiložit kolek v hodnotě 100,- Kč dle zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích - konkrétně dle Položky 36, bodu 3 Sazebníku soudních poplatků. 

Kolek si můžete rovněž zakoupit v pokladně soudu na č. dv. 28 / II. patro.

  

Seznam soudních znalců a tlumočníků je veřejnosti rovněž zpřístupněn na webových stránkách justice v rubrice  Ostatní→   Znalci a tlumočníci

ePodatelna