obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Exekutorské úřady v obvodu OS Jablonec nad Nisou

 

S odkazem na § 3a odst. 4 kanc. řádu sdělujeme na této stránce sídla exekutorských úřadů a jména soudních exekutorů sídlících v obvodu Okresního soudu v  Jablonci nad Nisou  [ § 8 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád ]:

 

 

Exekutorské úřady v obvodu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

 

 

JUDr. Jiří Štrincl

soudní exekutor

Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

ul. Podhorská 28

466 01  Jablonec nad Nisou

tel.: + 420 483 314 422

e-mail: jiri.strincl@quick.cz

ID DS: dpbg84r

 

 

 

Mgr. Jan Mlynarčík

soudní exekutor

Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

ul. 5. května 2339/33

466 01  Jablonec nad Nisou

tel.: +420 483 704 320

fax: +420 483 313 073

e-mail: podatelna@exuradjablonec.cz

ID DS: 5vct4s8

 

ePodatelna