obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Adresy

 

S odkazem na § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a § 3a  odst. 1 kanc. řádu sdělujeme na této stránce adresy Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro písemný a elektronický styk:

 

  

Adresa soudu pro písemný styk:

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mírové náměstí 5

466 59   Jablonec nad Nisou

Elektronická adresa soudu:

podatelna@osoud.jbc.justice.cz

Adresa webových stránek soudu:

www.justice.cz

Adresa pro podání elektronickou formou:

www.epodatelna.justice.cz

Informace o soudním řízení - InfoSoud:

www.infosoud.justice.cz

Informace o jednání - InfoJednání

 

            a přehled jednání na týden:             

www.infojednani.justice.cz

 

http://www.prehledjednani.cz/okresni-soud-v-jablonci-nad-nisou.html

Úřední deska soudu - InfoDeska

www.infodeska.justice.cz

Elektronické dokumenty - InfoDokument:  

www.infodokument.justice.cz

Datová schránka soudu - identifikátor (ID DS): eziabqi

Telefonické spojení na Okresní soud v Jablonci n. N.:

+420 483 337 011

 

  

Adresy certifikační autority a seznam kvalifikovaných certifikátů používaných soudem:

 

 

První certifikační autorita, a. s.
IČ :  26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6
PSČ 190 00  Praha 9
www.ica.cz

 

Česká pošta, s. p.
IČ :  47 11 49 83
Olšanská 38/9
PSČ 225 99  Praha 3 qca.postsignum.cz

 

eIdentity, a. s.,
IČ :  27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00  Praha 3
www.eidentity.cz

 

Formáty datových zpráv a datová média, která je soud jako způsobilá podání povinen přijmout v elektronické podobě (§ 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů):

Datové zprávy jsou přijímány na disketách, CD, DVD nebo USB Flash disku (tzv. palec)
Plně akceptujeme soubory s příponami: xls, doc, rtf, txt, pdf, 602, wpd, jpg, gif
Komprimované soubory lze předávat ve formátu: ZIP, RAR, ARJ

Z důvodu bezpečnosti počítačové sítě neakceptujeme přípony: exe, pif, com, vb?, bat, lnk, scr, whs, cmd

Více o elektronických podáních ZDE 

ePodatelna