obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Úřední deska

 

Úřední deska soudu a elektronická úřední deska soudu (InfoDeska)

 

S odkazem na § 3a odst. 5 kanc. řádu sdělujeme na této stránce přesné rozmístění úředních desek v budovách Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na adresách Mírové náměstí 5 a Liberecká 6, a dále adresu webových stránek elektronické úřední desky – InfoDesky, na které jsou na pokyn soudce, asistenta soudce, vyššího soudního úředníka nebo soudního tajemníka po stanovenou dobu (dle § 142 kanc. řádu) vyvěšena určená rozhodnutí nebo jiné písemnosti soudu, úřední sdělení soudu, apod.:

 

 

Úřední deska v hlavní budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na adrese Mírové náměstí 5 je umístěna v přízemí budovy za jednací síní č. 5; vyvěšovány jsou zde:

 

  • základní a všeobecné informace
  • dražební vyhlášky
  • konkurzní řízení
  • opatrovník v občanskoprávním řízení
  • doručení soudních rozhodnutí a jiných písemností
  • řízení proti uprchlému
  • soudní úschovy
  • opatrovník v dědickém řízení

 

 

Úřední deska v budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na adrese Liberecká 6 a její umístění:

 

  • v přízemí budovy u schodiště

 

 

 Elektronická úřední deska soudu - InfoDeska:             www.infodeska.justice.cz

 

Zveřejnění informací, rozhodnutí nebo jiných důležitých písemností soudu na elektronickou úřední desku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou je vázáno § 3b odst. 3 kanc. řádu ve spojení s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 3. 2009, č.j. 157/2008-OD-ST, kterou se upravují povinnosti a postup při zveřejňování informací v aplikaci InfoDeska resortu justice

 

ePodatelna