obsah

Okresní soud v Hradci Králové

Doplnění k podání v elektronické podobě

Podání ve věci samé v občanském soudním řízení učiněná telefaxem či v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě

 

V souladu s § 42 odst. 1 občanského soudního řádu je možno písemné podání učinit též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem. Podle § 42 odst. 3 občanského soudního řádu je podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě třeba nejpozději do tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. Pokud tato podání nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud k nim nepřihlíží.  Podle § 42 odst. 5 občanského soudního řádu v případě podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 3.

 

ePodatelna