obsah

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Orientační tabule

Pracovní doba podatelny

Pondělí 7.00      -       16.00
Úterý 7.00      -       14.00
Středa 7.00      -       15.30
Čtvrtek 7.00      -       15.30
Pátek 7.00      -       14.00
 
Doba pro styk s občany
 
Pondělí 7.00 - 11.30    12.00 - 16.00
Úterý 7.00 - 11.30    12.00 - 14.00
Středa 7.00 - 11.30    12.00 - 15.30
Čtvrtek 7.00 - 11.30    12.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 11.30    12.00 - 14.00
 
 • Návštěvní dny u předsedkyně okresního soudu  viz   Rozvrh práce

 • Pokladna

  • hotovosti včetně plateb na pohledávky soudu lze skládat v pokladně  č. dv. 2 / přízemí  (případně č. dv.320 / III. poschodí)
 • Prodej kolků
  • kolkové známky je možno zakoupit v budově soudu č. dv. 320 / III.poschodí
 • Přijímání stížností
  • přijímání stížností se provádí v místnosti č. dv. 403 / IV. poschodí
 • Poskytnutí informace
  • žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně v místnosti  č.dv.  305 / III. poschodí 
  • žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb.        ZDE:
 • Nahlížení do soudních spisů 
  •  Nahlížení do soudních spisů a jejich studium  je možné v místnosti :                             Informační centrum   1.poschodí  č. dveří 111
 • Umístění jednotlivých oddělení - ostatních úseků a jednacích síní v budově soudu
 • Poschodí 

   Název místnosti

  Číslo dveří

  Přízemí

  Podatelna , pokladna

     Č.dv.  2

   

  Jednací síň

     Č.dv.  3

  1. poschodí

  Jednací síň

     Č.dv.  100

   

  Jednací síň

     Č.dv.  101

   

  Jednací síň

     Č.dv.  102

   

  Jednací síň  - dražební místnost

  Informační centrum

  Oddělení výkonu rozhodnutí a exekuční - vedoucí kanceláře

     Č.dv.  104           

     Č.dv.  111

     Č.dv.  111

  2. poschodí

  Soudní čekatel

  Jednací síň

     Č.dv.  200

     Č.dv.  201

  Oddělení správní    Č.dv.  202

   

  Jednací síň  

     Č.dv.  203

   

  Vyšší soudní úředník  

     Č.dv.  204

   

  Oddělení dědické

     Č.dv.  205

   

  Vyšší soudní úředník 

     Č.dv.  206

   

  Vyšší soudní úředník 

     Č.dv.  207

   

  Vyšší soudní úředník 

     Č.dv.  208

  Oddělení detenční a exekuční - vedoucí kanceláře

     Č.dv.  209

   

  Oddělení opatrovnické                                                       

     Č.dv.  210

   

  Oddělení opatrovnické - vedoucí kanceláře

     Č.dv.  212

   

  Oddělení dědické - vedoucí kanceláře 

     Č.dv.  218 

   

  Oddělení podmíněného propuštění - vedoucí kanceláře    Č.dv.  219

  3. poschodí

  Vyšší podatelna

     Č.dv.  302

  Oddělení správní - správce budovy

     Č.dv.  303

   

  Soudní tajemník

     Č.dv.  304

   

  Oddělení správní - ředitel správy soudu

     Č.dv.  305

   

  Oddělení správní - hlavní účetní

     Č.dv.  306

   

  Oddělení občanskoprávní - vedoucí kanceláře

     Č.dv.  307

   

  Oddělení občanskoprávní

     Č.dv.  308

   

  Vyšší soudní úředník 

     Č.dv.  309

   

  Oddělení trestní - vedoucí kanceláře

     Č.dv.  310

   

  Oddělení trestní

     Č.dv.  311

   

  Soudní tajemník 

     Č.dv.  312

   

  Vyšší soudní úředník 

     Č.dv.  313

   

  Oddělení občanskoprávní,tiskové centrum

     Č.dv.  315

   

  Oddělení správní - účetní, prodej kolků

  Vyšší soudní úředník

  Vyšší soudní úředník 

  Oddělení správní - správce informačních techologií (ICT)

     Č.dv.  320

     Č.dv.  321

     Č.dv.  322

     Č.dv.  323

   

  4. poschodí

  Oddělení správní - sekretariát soudu,správce aplikace

     Č.dv.  402

   

  Předsedkyně okresního soudu

     Č.dv.  402

   

  Místopředseda okresního soudu

     Č.dv.  403

   

  Vyšší soudní úředník 

     Č.dv.  404

   

  Oddělení výkonu rozhodnutí - soudní vykonavatelé

     Č.dv.  405,406

   

  Předseda senátu

     Č.dv.  407

   

  Předseda senátu

     Č.dv.  408

   

  Předseda senátu

     Č.dv.  409

   

  Předseda senátu

     Č.dv.  410

   

  Předseda senátu

     Č.dv.  411

   

  Předseda senátu

     Č.dv.  412

   

  Předseda senátu

     Č.dv.  413

   

  Předseda senátu

     Č.dv.  414

   

  Předseda senátu

     Č.dv.  415

   

  Předseda senátu

     Č.dv.  421

   

    

   

   

    

  • Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví       

  Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu okresního soudu působí jako soudní komisaři:           

  JUDr. Roman Bláha            obvod č.1         -viz rozvrh níže  
  JUDr. Jarmila Endrlová       obvod č.2         -viz rozvrh níže 
  JUDr. Petra Bílková     obvod č.3         -viz rozvrh níže 
  JUDr. Ladislav Vondrák       obvod č.4         -viz rozvrh níže 
    Rozvrh pověřování soudních komisařů - obvody    
      Rozvrh pověřování soudních komisařů úkony v dědictví na rok 2018,vydávání stejnopisů, 
      opisů, a výpisů z notářských zápisů a potvrzení ze spisů 
      Příloha k Rozvrhu pověřování soudních komisařů úkony v dědictví na rok 2018

  • Kontrétní způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví :

  a)  město Havlíčkův Brod - podle data úmrtí zůstavitelů, a to takto : 
     

  •     1. až  10. den v měsíci                            JUDr. Roman Bláha                    
  •   11. až  20. den v měsíci                            JUDr. Jarmila Endrlová 
  •   21. až  31. den v měsíci                            JUDr. Ladislav Vondrák                  

  b)  všechny domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou budou notáři vyřizovat podle místa, v němž se uzemně nacházejí.    

   

  • Exekutorský úřad

  Exekutor Mgr. Stanislav  Molák
  Sídlo exekutorského úřadu Bělohradská 299 ,  580 01  Havlíčkův Brod
  Elektronická adresa úřadu podatelna@exekutor.cz
  Fax 569420481
  Telefon 569420480

  WEB

  http://www.exekutor.cz/

   

  1. Do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, je zakázáno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek. Tento zákaz se nevztahuje na soudce a na příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů, jestliže vstupují do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, v souvislosti s plněním svých služebních povinností. 
  2. Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle bodu 1.  ( § 7 odst. 1,2 zák.č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
  3. Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání vstupu do budovy . Vstup však lze umožnit po odložení těchto věci ve služebně justiční stráže .        
 •                                          návrat zpět

   

 • ePodatelna