obsah

Okresní soud v Chrudimi

Výzva pro účely zápisu kopií listin do spr. deníku

V ý z v a

pro účely zápisu kopií listin do správního deníku soudu

 

 

            Pro účely zápisu kopií  listin do správního deníku soudu Okresní soud v Chrudimi   v y z ý v á    všechny subjekty, které  listiny předkládají, aby tak činily s jejich úředním ověřením.

 

V Chrudimi dne 5.února 2009

                                                                                             JUDr.Soňa Soukupová

místopředsedkyně Okresního soudu v Chrudimi

ePodatelna