obsah

Okresní soud v Chrudimi

Úřední hodiny okresního soudu


Pracovní doba podatelny a doba pro styk s občany

Pondělí              7:30 - 15:30                    
Úterý 7:30 - 15:30
Středa 7:30 - 15:30
Čtvrtek 7:30 - 15:30
Pátek 7:30 - 13:30

 

Pokladna

Pondělí              7:30 - 11:00   11:30 - 15:00
Úterý 7:30 - 11:00   11:30 - 15:00
Středa 7:30 - 11:00   11:30 - 15:00
Čtvrtek 7:30 - 11:00   11:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 11:00   11:30 - 13:30

 

Doba pro sepis jednoduchých podání

včetně návrhů ve smyslu § 6 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 37/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle § 9 odst. 3 písm.a) z.č. 189/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a pro jednání vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků s veřejností ve věcech péče o nezletilé děti a ve věcech výkonu rozhodnutí:

Pondělí              8:00 - 11:30   13:00 - 16:00
Středa 8:00 - 11:30   13:00 - 16:30

 

Informační centrum Okresního soudu v Chrudimi

je umístěno v přízemí budovy na Všehrdově náměstí č. p. 45, Okresního soudu v Chrudimi, číslo dveří 4/I.

 

Kontakt: telefon: 469 669 737

               

 

 

Úřední hodiny: Pondělí až čtvrtek:  8.00 – 15.15 hodin

                           Pátek:                   8.00 – 13.15 hodin

 

 

Nahlížení do spisů je možné po předchozím objednání na informačním centru. Objednávejte se v pracovní době soudu, jeden den předem. Pouze takto bude pro Vás požadovaný spis na smluvenou dobu připraven. Objednání se provádí telefonicky nebo elektronicky.

 

Provádění kopií listin ze soudních spisů je nejvhodnější vlastním fotoaparátem, pomocí kterého je možné zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořízených soudem je žádost zpoplatněna podle zák. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

 

K individuální návštěvě předsedkyně soudu je nutné se předem objednat na tel. čísle 469 669 727, nebo na e-mailu: ssoukupova@osoud.chr.justice.cz

ePodatelna