obsah

Okresní soud v Chrudimi

Informace pro neslyšící

Informace pro neslyšící

 

Jednací síň č. 2 v přízemí hlavní budovy Okresního soudu v Chrudimi je vybavena indukční smyčkou, která umožňuje použití naslouchadel s možností přepínání pozic M - mluvená řeč a T - telefon.

Žádáme účastníky s vadou sluchu, kteří používají naslouchadla, aby tuto skutečnost oznámili dostatečně včas před  nařízením  jednání, nejlépe při svém prvním úkonu. Umožníte nám tím nařídit jednání do této jednací místnosti  a dohodnout s Vámi i včasné provedení zkoušky kompatibility zařízení. Pro tyto účely spolu s oznámením zanechte na sebe aktuální kontakt ( e-mailovou adresu, telefonní číslo apod. ).

Děkujeme za pochopení.

ePodatelna