obsah

Okresní soud v Chrudimi

Bezbariérový přístup

 

 

Informace pro občany se zdravotním handicapem – bezbariérový přístup

 

Okresní soud v Chrudimi sídlí ve dvou budovách. Budova  A na Všehrdově náměstí čp. 45 není vybavena výtahem, je přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu do 1. nadzemního podlaží prostřednictvím nájezdové rampy umístěné před hlavním vchodem do budovy. U nájezdu je umístěn piktogram pro vozíčkáře a  přivolávací zvonek s mluvítkem, který umožňuje přímé telefonické spojení do služebny justiční stráže. Členové justiční stráže na zavolání zprovozní  plošinu pro imobilní občany a po celou dobu přesunu občana s omezenou schopností pohybu do 1. nadzemního podlaží, kde jsou umístěny všechny jednací síně budovy A soudu mimo jediné, jsou mu nápomocni. V 1. nadzemním podlaží budovy A je též umístěna podatelna, pokladna soudu a místnost pro nahlížení do soudních spisů. V případě nutnosti řešit různé administrativní úkony s osobou s omezenou schopností pohybu, které by byly běžně vyřizovány v jiných nadzemních podlažích budovy soudu (např. získání doložky právní moci),  jsme připraveni přizpůsobit se okolnostem a operativně věc řešit ve vhodných prostorách v 1. nadzemním podlaží budovy A.

 

Budova B v Rybičkově ulici je bezbariérově řešena v interiéru (disponuje výtahem) a vnější přístup je řešen umístěním zvonku u piktogramu pro vozíčkáře, který je zaveden do služebny justiční stráže. Službu držící členové justiční stráže pomohou zajistit bezpečný vstup zdravotně znevýhodněné osoby do budovy soudu.  V budově soudu v Rybičkově ulici čp. 7 je umístěna jedna jednací síň, kancelář opatrovnická, exekuční a dědická.

 

Podrobnější informace pro handicapované osoby:

 

-     rozměry dveří hlavních do budovy A – 1200 mm,

          do budovy B –   900 mm,

-     rozměry dveří do jednacích síní v budově A –    900 mm,

                                                        v budově B – 1300 mm

-     rozměry kabiny výtahu v budově B – 1100 x 1400 mm, šířka dveří výtahu je

     800 mm, výtah je bez akustického výstupu, s popisky v Brailově písmu,

-     v obou budovách soudu jsou v 1. nadzemním podlaží umístěny bezbariérové toalety o rozměrech 1450 x 1600 mm a 1400 x 1600 mm,

-     jednací síň číslo 2 v 1. nadzemním podlaží budovy A je vybavena indukční smyčkou,

-     u stanoviště justiční stráže není k dispozici indukční odposlech,

-     první a poslední schod každé části schodiště v budovách soudu je označen vizuální značkou,

-     soud nedisponuje vyhrazeným parkovacím  místem pro ZTP,

-     na budovách soudu nejsou umístěny akustické majáčky.

 

 

 

 

                                                                                             

ePodatelna