obsah

Okresní soud v Chrudimi

Naše adresy, informace


popis.Text

 

 

Okresní soud v Chrudimi

Všehrdovo náměstí 45

537 21 Chrudim

 

Telefon: 469 66 97 11

Fax:        469 66 97 51

Elektronická adresa: podatelna@osoud.chr.justice.cz

Datová schránka: xvzabmy

Internetové stránky: http://portal.justice.cz

 

Info.TextInfoSoud - informace o průběhu řízení u obvodních a okresních soudů

 

Info.Text InfoDeska - informace o řízení u obvodních a okresních soudů

 

Info.Text InfoJednání - informace o nařízených jednání u obvodních a okresních soudů

 

Podoba formátu datových zpráv přijímaných na OS:

  • .- formát RTF, PDF, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, ZFO, PNG, JPEG, TIFF, JIFF, MPEG-1, MPEG-2, GIF, MP2, MP3, WAV, PCM, XML

 

Datová média:

  • disketa s kapacitou 1,47 MB
  • CD
  • DVD
  • USB flash disk

Velikost přílohy datové zprávy:

  • 10 MB

 

Certifikáty

 

Formát certifikátů certifikační autority I.CA

Kořenový certifikát certifikační autority pro kvalifikované certifikáty I.CA ve formátech schválených Úřadem pro ochranu osobních údajů odbor Elektronického podpisu najdete na adrese:

 

První certifikační autorita, a.s.
Sídlo: Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
IČ: 264 39 395
www.ica.cz

 

 

Druh certifikátu                                                                Formát DER

 

Platnost
od 1.4.2008                                                           qica_root_20080311.der
do 1.4.2018

 

Fingerprint MD5:48d11e627801c26e4369a42cee130ab5
Fingerprint SHA1:64902ad7277af3e32cd8cc1dc79de1fd7f8069ea

 

 

 

ePodatelna