obsah

Okresní soud v Chomutově

Úřední hodiny

 

Pracovní doba určená pro zaměstnance soudu: 

6:00 – 18:00 hod.  - pružná se čtyřtýdenním vyrovnáním 

 

 

Pevná pracovní doba

 

8:00 – 13:00 hod.

Přestávka na oběd v trvání 30 minut

11:00 – 12:00 hod.

 

Infocentrum: Sestává ze dvou infocenter, která se nacházejí v civilní budově soudu a v trestní budově soudu.

Podatelna:  doba pro přijímání písemných podání

Pokladna: každý den prodej kolků, přijímání a vyplácení hotovosti

Úřední hodiny soudu

 

 

 

(v době od 11:00 do 12:00 hod provoz omezen, poslední klient infocentra, podatelny a pokladny bude obsloužen 30 minut před koncem úředních hodin)

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7:30 – 11:00

7:30 – 11:00

7:30 – 11:00

7:30 – 11:00

7:30 – 11:00

12:00 – 16:30

12:00 – 15:00

12:00 – 15:30

12:00 – 15:00

12:00 – 14:00

Nahlížení do spisů:

Oddělení C, EXE, E, P, NC, D – Infocentrum C (ulice Na Příkopech)

Oddělení T  – Infocentrum T (ulice Partyzánská)

 

 

 

 

Nahlížení do spisu je nutné předem telefonicky domluvit k zajištění spisu k nahlížení. V den jednání nebude spis k dispozici.

 

 

 

 

Návštěvní dny u předsedkyně soudu na objednání na tel. č. 474 698 369:

Úterý (popř. individuálně lze dohodnout i jiný termín)

8:30 – 11:00 hod.

Návštěvní dny u místopředsedů soudu na objednání na tel. č. 474 698 369:

pro civilní úsek:     středa

8:30 – 11:00 hod.

pro trestní úsek:     úterý

8:30 – 11:00 hod.

Podávání stížností: kromě možnosti učinit stížnost písemně lze i ústně každou středu u ředitelky správy soudu

kancelář č. dveří 372 na telefonické objednání.

Stížnosti vyřizuje předsedkyně soudu

8:00 – 11:00 hod. 
13:00 – 14:00 hod.

 

 

 

 

 

ePodatelna