obsah

Okresní soud v Českém Krumlově

Bezbariérový přístup

Informace pro občany se zdravotním handicapem

 

            Zdravotně postiženým občanům, kteří jsou omezeni v pohybu, je umožněn vstup do budovy Okresního soudu v Českém Krumlově zadním vchodem z ulice Za Soudem (vjezd do dvora). Zde je umístěn zvonek, kterým lze přivolat justiční stráž, která zajistí vstup do budovy.

            Po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu. Přístup osob s omezenou schopností pohybu je umožněn do všech jednacích síní a veřejně přístupných prostor soudu. K ovládání výtahu není třeba asistence další osoby. V přízemí budovy je umístěna rovněž podatelna okresního soudu (číslo dveří 1).

            Soud nemá k dispozici místo pro ZTP, toto je umístěno u vchodu do městského parku naproti soudní budovy.

ePodatelna