obsah

Okresní soud v Českém Krumlově

Kamerový systém

 

INFORMACE O MONITOROVÁNÍ PROSTOR KAMEROVÝM SYSTÉMEM

 

 Provozovatel kamerového systému:

  

Okresní soud v Českém Krumlově, Linecká 284, 381 20  Český Krumlov

 

informuje, že vnitřní i vnější prostory objektu budovy okresního soudu

 

na adrese: 

1)     Linecká 284, 381 20  Český Krumlov

2)     Linecká 66, 381 20  Český Krumlov

 

jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamovým zařízením.

 

Účelem použití kamerového systému je zvýšení ochrany utajovaných informací, zajištění pořádku a bezpečnosti justiční stráží v souladu s ustanovením §2 odst. 1 písm. e) zákona č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále monitorování eskortace vězňů, řešení stížností na nepřiměřenost, či neoprávněnost zásahu justiční stráže, ochranu majetku, prevence před vandalismem a ochrana života a zdraví.

 

Přístup k záznamům mají bezpečnostní ředitel, správce sítě, justiční stráž.

 

Záznamy mohou být předány pouze správním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo přestupkovém řízení nebo při řešení správních deliktů.

 

Subjekty údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům z kamerového systému za podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bližší informace podá: Patrik Fuciman, bezpečnostní ředitel, kontakt: +420 380 706 166.

ePodatelna