obsah

Okresní soud Brno venkov

Informační centrum

 

         Dne 1.12.2008 byl zahájen provoz informačního centra Okresního soudu Brno - venkov  pro agendu občanskoprávní (C, Ro), opatrovnickou a rodinnou (P, Nc). Informační centrum je umístěno v přízemí budovy Okresního soudu Brno - venkov, Polní 39 - kanceláře č. 056 a 057.

V jednotlivých kancelářích již informace poskytovány nejsou a nahlížení do spisů v nich není možné !!!

Úkolem pracoviště je

-         zajistit komunikaci s účastníky soudního řízení a veřejností

-         podávání informací o stavu jednání

-         zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby

-         pořizování kopií ze soudních spisů

-         vyznačování doložek  právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí krajského soudu

 

Úřední hodiny:

Pondělí, Úterý, Čtvrtek  8.00 - 15.30
Středa  8.00 - 16.30
Pátek 8.00 - 14.00

 

Kontakty –  tel.:      546 540 561 , 546 540 571

                  -  e-mail: infocentrum@osoud.brnv.justice.cz

                 -  kontaktní osoby:  Sklenářová Martina , Došková Jaroslava

             

            Pro nahlížení do spisu je lépe se předem objednat telefonicky na uvedeném čísle nebo prostřednictví uvedené e-mailové adresy.

           

            V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.
            Informace jsou poskytovány po celou dobu úředních hodin informačního střediska. Poslední účastník je přijímán 15 min. před skončením úředních hodin informačního centra a proto svůj příchod prosím přizpůsobte časové náročnosti Vámi požadované služby.
          

            Informační centrum nepodává všeobecné informace. Informační centrum poskytuje informace pouze o projednávaných sporech.

 

Objekt je střežen kamerovým systémem.

ePodatelna