obsah

Městský soud v Brně

Základní informace

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Roční zpráva zpracovaná v souladu s § 21 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (organizační struktura, přehled hlavních činností, základní personální údaje, majetek, pohledávky, závazky, rozpočet příjmů a výdajů - závazné ukazatele, hodnocení a analýza výdajů, příloha - účetní uzávěrka).

Strana 4/4

ePodatelna