obsah

Městský soud v Brně

Základní informace

Interní protikorupční program Městského soudu v Brně

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 542 211 221 nebo emailem korupce@ksoud.brn.justice.cz . Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Stěhování soudu - rok 2009

Městský soud v Brně byl přestěhován do nového justičního areálu, který se nachází mezi ulicemi Renneská a Heršpická u řeky Svratky; v justičním areálu současně sídlí Okresní soud Brno-venkov a taky Městské a Okresní státní zastupitelství. Provoz všech přestěhovaných agend Městského soudu v Brně v novém objektu justičného areálu byl zahájen 18.11.2009. Nová adresa Městského soudu v Brně je Polní 39, 608 01 Brno.

Rozvrh práce - rok 2018

Rozvrh práce - rok 2018. Více viz infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Správa soudu.

Rozvrh práce - rok 2017

Rozvrh práce - rok 2017. Více viz infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Správa soudu.

Rozvrh práce - rok 2016

Rozvrh práce - rok 2016. Více viz infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Správa soudu.

Rozvrh práce - rok 2015

Rozvrh práce - rok 2015. Více viz infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Správa soudu.

Rozvrh práce - rok 2014

Rozvrh práce - rok 2014. Více viz. infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Rozvrh práce - rok 2013

Rozvrh práce - rok 2013. Více viz. infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ePodatelna