obsah

Okresní soud v Břeclavi

Interní protikorupční program Okresního soudu v Břeclavi

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 542 211 221 a  na e-mailovou adresu Okresního soudu v Břeclavi: korupce@ksoud.brv.justice.cz. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

 

(aktualizace k 8.6.2018) 
 
ePodatelna