obsah

Okresní soud v Benešově

Seznam poradců

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 - 2014

Úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

 

 

 

Aktualizace k 15. 2. 2018

 

 

 

seznam poradců a poradních orgánů

Okresního soudu v BENEŠOVĚ

za 2. pololetí roku 2017

 

 

 

 

 

Poradenské společnosti

Jméno a příjmení/Název

Předmět činnosti

Odměna/vyplacené finanční prostředky

-

-

0 Kč

 

                                  

 

ePodatelna