obsah

Městský soud v Praze

Konkurzní a insolvenční řízení

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Informace o konkurzním řízení jsou zveřejněny

    - na úřední desce Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská

      (přízemí-Informační centrum a I.patro)

    - v Obchodním věstníku

    - na internetových stránkách Ministerstva Spravedlnosti ČR včetně příslušných dokumentů

      www.justice.cz pod názvem: Evidence úpadců

 

Upozornění:

Povinností do Evidence úpadců bylo a je zakládat rozhodné události a popř. další dle pokynu příslušného referenta,

nikoliv celý průběh řízení.

 

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Informace o insolvenčním řízení včetně všech dokumentů jsou zveřejněny

- na internetových stránkách Ministerstva Spravedlnosti ČR

  www.justice.cz pod názvem: Insolvenční rejstřík   

 

PLATBA ZÁLOHY NA NÁKLADY INSOLVENČNÍHO  ŘÍZENÍ  V PŘÍPADĚ  VĚŘITELSKÝCH NÁVRHŮ
(s účinností od 1.7.2017)

V případě úhrady zálohy bezhotovostním převodem před podáním věřitelského návrhu na účet soudu: 6015-2928021/0710, resp. před přidělením spisové značky je nutné pro identifikaci platby a správnému přiřazení k soudnímu řízení uvést:
VS: IČ,popř. RČ  dlužníka (bez lomítka) či datum narození (cizinec) ve tvaru DDMMRRRR
KS: 999          
zpráva pro příjemce (AV pole): jméno a příjmení, popř.název firmy, na kterou je návrh podán
                                                        (dlužník)

Informaci o provedené úhradě je vhodné předat i soudní kanceláři, a to připojením potvrzení o provedené transakci  k věřitelskému návrhu na insolvenční řízení.
Platbu v den podání lze též složit v hotovosti v pokladně soudu ( v pokladních hodinách), kde složitel obdrží potvrzení o úhradě zálohy, které následně přiloží k podání v podatelně soudu.

ePodatelna