obsah

Městský soud v Praze

Adresy povinného subjektu

občanskoprávní a trestní úsek                               Městský soud v Praze
                                                                                  Spálená 2
                                                                                  112 16  Praha 2

 

 

obchodní úsek                                                         Městský soud v Praze
                                                                                  Slezská 9
                                                                                  120 00  Praha 2

 

správní úsek                                                             Městský soud v Praze
                                                                                  Hybernská 18
                                                                                  111 21  Praha 1

ePodatelna