obsah

Městský soud v Praze

Popis organizační struktury

Organizační struktura soudů vyplývá ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Organizaci práce Městského soudu v Praze upravuje rozvrh práce sestavený vždy pro každý kalendářní rok. Rozvrh práce je umístěn na webových stránkách Městského soudu: http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=36&o=26&k=421 a je také připraven k  nahlédnutí v Informačním centru Městského soudu v Praze na adrese Spálená 2, Praha 2, č.dv. 17/ přízemí.

 

 

 

Předseda soudu    
       
 
 
  předsedové senátů trestního úseku    asistenti  
  místopředseda pro věci trestní                      
                 
    soudci           VSÚ  
              soudní tajemnice
 
  předsedové senátů trestního úseku    asistenti  
  místopředseda pro věci trestní                      
                 
    soudci           VSÚ  
              soudní tajemnice
 
  předsedové senátů civilního úseku    asistenti  
  místopředsedkyně pro věci civilní                      
               
    soudci           VSÚ  
              soudní tajemnice
 
  předsedové senátů civilního úseku    asistenti  
  místopředsedkyně pro věci civilní                      
               
    soudci           VSÚ  
              soudní tajemnice
 
  předsedové senátů civilního úseku    asistenti  
                     
         
  místopředseda pro věci civilní     soudci           VSÚ  
                    soudní tajemnice
   
    justiční čekatelé
  asistenti soudců
 
  předsedové senátů obchodního úseku    asistenti  
  místopředseda pro věci                       
  občanskoprávního           
  a obchodního úseku     soudci           VSÚ  
              soudní tajemnice
 
  předsedové senátů obchodního úseku    asistenti  
  místopředseda pro věci                       
  občanskoprávního           
  a obchodního úseku     soudci           VSÚ  
              soudní tajemnice
 
  předsedové senátů správního úseku    asistenti  
  místopředseda pro věci                       
  správního úseku          
    soudci           VSÚ  
              soudní tajemnice
  odbor ochrany a obrany MěS
       
 
  odbor finanční kontroly MěS     oddělení vnitřního auditu
             
 
  sekretariát předsedy soudu
       
 
  právní poradce    
         
 
  úsek správy MěS - ředitel správy
     
 ředitel správy        
           
 
  sekretariát místopředsedů 
  a ředitele správy  
 
 
  zástupce ředitele správy     
           
   
    odbor investic a správy     oddělení investic  
    státního majetku     a veřejných zakázek
   
    oddělení informatiky  
         
   
    oddělení vnitřní správy Spálená  
           
   
    oddělení vnitřní správy Slezská
         
   
    oddělení vnitřní správy Hybernská
         
   
    oddělení autoprovozu  
         
   
    agenda autoprovozu MěS a OS 1-10
       
 
  zástupce ředitele správy - Slezská    
           
   
    sekretariát místopředsedů
         
   
    dozorčí úřednice    
           
     
      vedoucí kanceláře   zapisovatelky
             
     
      odd.sbírky listin
         
     
      spisovny obch.rejstříku
         
     
      správce aplikace
         
   
    dozorčí úřednice  
         
     
      vedoucí kanceláře   zapisovatelky
             
     
      referent soudní kanceláře
         
     
      správce aplikace
         
   
    dozorčí úřednice  
         
     
      vedoucí kanceláře   zapisovatelky
             
     
      správce aplikace
         
   
    podatelna a doručné oddělení
         
   
    vyšší podatelna  
         
   
    rozmnožovny,tel.ústředna  
    soudní doručovatelé  
   
    oddělení výpisů  
    z obchodního rejstříku  
   
    odd.spisovny agendy sporné
    (Cm,K,Sm,Nc,Ro,INS)  
   
    centrální tisk  
         
   
    studovny spisů  
         
 
  dozorčí úřednice    
         
   
    vedoucí  kanceláří      zapisovatelky,
          protokolující úřednice
   
    referentky soudních kanceláří
         
     
    centrální spisovna  
         
 
  dozorčí úřednice    
         
   
    vedoucí kanceláří      zapisovatelky
             
 
    referentky soudních kanceláří
         
   
    správce aplikace  
         
   
    podatelna a doručné oddělení
         
   
    vyšší podatelna  
         
   
    rozmnožovna  
         
   
    tel.ústředna  
         
   
    informační centrum  
    E podatelna  
 
  oddělení personální    
         
 
  oddělení rozpočtu a justiční ekonomiky   pokladny  
             
 
  odbor ekonomický    
         
   
    oddělení všeobecné účtárny 
    pracoviště Spálená  
   
    oddělení všeobecné účtárny 
    pracoviště Slezská  
   
    oddělení mzdové účtárny  
         
   
    oddělení vymáhání pohledávek
         
 
  oddělení statistiky    
         
 
  kancelář správy soudu  
         

ePodatelna