obsah

Městský soud v Praze

Agenda azylová

r.2004  agenda azylová

obživlo

převzato

nápad

celkový nápad

vyřízeno

nevyřízeno k

I. čtvrtletí

0

743

190

190

314

619

II. čtvrtletí

0

619

80

270

240

459

III.čtvrtletí

0

459

69

339

193

335

IV.čtvrtletí

0

335

53

392

163

225

r.2005

 

I. čtvrtletí

0

225

64

64

121

168

II. čtvrtletí

0

168

63

127

90

141

III.čtvrtletí

0

141

60

187

62

139

IV.čtvrtletí

0

139

61

248

42

158

r.2006

 

I. čtvrtletí

0

158

98

98

64

192

II. čtvrtletí

0

192

133

231

68

257

III.čtvrtletí

0

257

42

273

53

246

IV.čtvrtletí

0

246

41

314

79

208

r.2007

 

I. čtvrtletí

0

208

 47 

 47

 93 

 162 

II. čtvrtletí

0

162

38

 85

65

135

III.čtvrtletí

0

135

55

140

36

154

IV.čtvrtletí

0

154

151

291

36

269

ePodatelna