obsah

Městský soud v Praze

Agenda konkurzní K, Kv

 

 

r.2004 

agenda K

převzato

obživlo

napadlo

celkový nápad

vyřízeno

nevyřízeno k

I.čtvrtletí

1 924

24

212

212

302

1 858

II.čtvrtletí

1 858

36

235

447

317

1 812

III.čtvrtletí

1 812

15

172

619

217

1 782

IV.čtvrtletí

1 782

25

235

854

286

1 756

r.2005

 

I.čtvrtletí

1 756

17

217

217

276

1 714

II.čtvrtletí

1 714

17

251

468

312

1 670

III.čtvrtletí

1 670

11

187

655

222

1 646

IV.čtvrtletí

1 646

24

252

907

470

1 452

r.2006

 

I.čtvrtletí

1 452

23

208

208

299

1 384

II.čtvrtletí

1 384

22

256

464

269

1 393

III.čtvrtletí

1 393

13

206

670

263

1 349

IV.čtvrtletí

1 349

17

284

954

299

1 351

r.2007

 

I.čtvrtletí

 1 351

 18 

 284 

 284 

 329 

  1 324 

II.čtvrtletí

 1 324

17

260

544

317

 1 284

III.čtvrtletí

 1 284

15

332

876

334

 1 297

IV.čtvrtletí

 1 297

14

414

1 290

325

1 400

 

 

r.2004 

agenda Kv

převzato

obživlo

napadlo

celkový nápad

vyřízeno

nevyřízeno k

I.čtvrtletí

1

0

0

0

1

0

II.čtvrtletí

0

0

0

0

0

0

III.čtvrtletí

0

0

1

1

0

1

IV.čtvrtletí

1

0

2

3

2

1

r.2005

 

I.čtvrtletí

1

0

0

0

0

1

II.čtvrtletí

1

0

0

0

0

1

III.čtvrtletí

1

0

2

2

3

0

IV.čtvrtletí

0

0

0

2

0

0

r.2006

 

I.čtvrtletí

0

2

1

1

1

2

II.čtvrtletí

2

0

2

3

2

2

III.čtvrtletí

2

0

1

4

0

3

IV.čtvrtletí

3

0

0

4

2

1

r.2007

 

I.čtvrtletí

 1 

 0

 2

 2 

 1 

 2 

II.čtvrtletí

2

 0

 2

4

3

1

III.čtvrtletí

1

 0

 0

4

1

0

IV.čtvrtletí

 

 

 

 

 

 

ePodatelna