obsah

Městský soud v Praze

Agenda trestní - ostatní

r.2004 

agenda mladiství - návrhy dle hlavy I.a II.zák.č.218/2003 Sb.

obživlo osoby

z toho dospělých

věci

převzato osoby

z toho dospělých

věci

nápad osoby

z toho dospělých

věci

celkový nápad

vyřízeno osoby

z toho dospělých

věci

nevyřízeno osoby

z toho dospělých

věci

osoby

z toho dospělých

věci

 

 

 

I.čtvrtletí

0

0

0

0

0

0

8

3

2

8

3

2

3

0

0

5

3

2

II.čtvrtletí

0

0

0

5

3

2

25

21

2

33

24

4

8

5

3

22

19

1

III.čtvrletí

0

0

0

22

19

1

2

0

1

35

24

5

16

15

0

8

4

2

IV.čvrtletí

0

0

0

8

4

2

1

0

1

36

24

6

4

0

2

5

4

1

r.2005

 

I.čtvrtletí

0

0

0

5

4

1

3

0

3

3

0

3

7

4

3

1

0

1

II.čtvrtletí

0

0

0

1

0

1

2

1

1

5

1

4

3

1

2

0

0

0

III.čtvrletí

0

0

0

0

0

0

2

0

1

7

1

5

0

0

0

2

0

1

IV.čvrtletí

0

0

0

2

0

1

1

0

1

8

1

6

3

0

2

0

0

0

r.2006

 

I.čtvrtletí

0

0

0

0

0

0

5

0

4

5

0

4

0

0

0

5

0

4

II.čtvrtletí

0

0

0

5

0

4

5

0

4

10

0

8

7

0

6

3

0

2

III.čtvrletí

0

0

0

3

0

2

1

0

1

11

0

9

3

0

2

1

0

1

IV.čvrtletí

0

0

0

1

0

1

1

0

1

12

0

10

1

0

1

1

0

1

r.2007

 

I.čtvrtletí

 0

  0 

 0 

 1

 0 

 1 

 3 

 0 

 2 

 3

 0 

 2 

 1

 0 

 3

 0

 2 

II.čtvrtletí

 0

 0

0

 3

0

 2

1

0

1

 4

0

3

 4

0

3

 0

 0

0

III.čtvrletí

 0

 0

0

 0

0

 0

9

4

1

13

4

4

 0

0

0

 9

 4

1

IV.čvrtletí

 0

 0

0

 9

4

 1

0

0

0

13

4

4

 0

0

0

 9

 4

1

r.2004 

agenda nezletilí-návrhy dle hlavy III.zák.č.218/2003 Sb

obživlo osoby

z toho dospělých

věci

převzato osoby

z toho dospělých

věci

nápad osoby

z toho dospělých

věci

celkový nápad

vyřízeno osoby

z toho dospělých

věci

nevyřízeno osoby

z toho dospělých

věci

osoby

z toho dospělých

věci

 

 

 

I.čtvrtletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.čtvrtletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.čtvrletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.čvrtletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r.2005

 

I.čtvrtletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.čtvrtletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.čtvrletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.čvrtletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r.2006

 

I.čtvrtletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.čtvrtletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.čtvrletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.čvrtletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r.2007

 

I.čtvrtletí

 0 

 0 

 0

 0

 0

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0

 0 

 0

 0 

 0 

 0 

 0

II.čtvrtletí

0

0

 0

 0

 0

0

0

0

0

0

0

 0

0

 0

0

0

0

 0

0III.čtvrletí

0

0

 0

 0

 0

0

0

0

0

0

0

 0

0

 0

0

0

0

 0

IV.čvrtletí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r.2004 

agenda Ntm-věci

převzato

nápad

celkový nápad

vyřízeno

nevyřízeno k

I. čtvrtletí

0

0

0

0

0

II. čtvrtletí

0

1

1

1

0

III.čtvrtletí

0

0

1

0

0

IV.čtvrtletí

0

5

6

2

3

r.2005

 

I. čtvrtletí

3

5

5

8

0

II. čtvrtletí

0

4

9

4

0

III.čtvrtletí

0

1

10

1

0

IV.čtvrtletí

0

2

12

2

0

r.2006

 

I. čtvrtletí

0

4

4

4

0

II. čtvrtletí

0

6

10

5

1

III.čtvrtletí

1

2

12

2

1

IV.čtvrtletí

1

4

16

4

1

r.2007

 

I. čtvrtletí

 1

 2 

 2

 2 

 1 

II. čtvrtletí

 1

5

 7

5

1

III.čtvrtletí

 1

4

11

5

0

IV.čtvrtletí

 0

3

14

2

1

ePodatelna