obsah

Městský soud v Praze

Agenda trestní odvolání To, To - vazební

 

 

r.2004 

agenda To

převzato

nápad

celkový nápad

vyřízeno

nevyřízeno k

přes 3 měs.

odvolání

stížnosti

odvolání

stížnosti

odvolání

stížnosti

odvolání

stížnosti

odvolání

stížnosti

odvolání

stížnosti

I. čtvrtletí

185

27

594

382

594

382

581

388

198

21

17

0

II. čtvrtletí

198

21

645

449

1 239

831

655

451

188

19

17

0

III. čtvrtletí

188

19

438

365

1 677

1 196

467

378

159

6

19

1

IV. čvrtletí

159

6

505

404

2 182

1 600

495

399

169

11

15

1

r.2005

 

I. čtvrtletí

169

11

513

431

513

431

535

427

147

15

13

0

II. čtvrtletí

147

15

503

401

1 016

832

522

406

128

10

17

0

III. čtvrtletí

128

10

415

389

1 431

1 221

367

380

176

19

21

0

IV. čvrtletí

176

19

507

396

1 938

1 617

488

396

195

19

24

0

r.2006

 

I. čtvrtletí

195

19

605

405

605

405

595

394

205

30

17

0

II. čtvrtletí

205

30

595

417

1 200

822

593

421

207

26

11

0

III. čtvrtletí

207

26

490

343

1 690

1 165

503

342

194

27

14

0

IV. čvrtletí

194

27

492

358

2 182

1 523

491

364

195

21

21

0

r.2007

 

I. čtvrtletí

 195

 21 

 603

 445 

 603

 445

 591 

 441

 207 

 25 

 19

 0 

II. čtvrtletí

 207

25

 568

409

1 171

 854

577

 401

198

33

 17

0

III. čtvrtletí

198

33

456

 

383

1 627

1 237

468

396

186

20

22

0

IV. čvrtletí

186

20

420

336

2 047

1 573

459

341

147

15

18

00

r.2004 

agenda To - vazební

 

Nevyřízeno

převzato

nápad

celkový nápad

vyřízeno

nevyřízeno k

u soudu II.stupně

do 3.měs.

přes   3.měs. do  6.měs.

 přes   6.měs. do 1.roku

do 18.měs.

přes 

celkem  

18.měs.

 

I. čtvrtletí

25

123

123

129

19

7

7

2

3

0

19

II. čtvrtletí

19

112

235

111

20

11

8

1

0

0

20

III. čtvrtletí

20

81

316

89

12

7

3

2

0

0

12

IV. čtvrtletí

12

102

418

85

29

10

12

6

1

0

29

r.2005

 

I. čtvrtletí

29

112

112

121

20

7

7

5

1

0

20

II. čtvrtletí

20

105

217

111

14

6

2

3

3

0

14

III. čtvrtletí

14

77

294

69

22

9

7

6

 0 

0

22

IV. čtvrtletí

22

114

408

114

22

6

11

2

3

0

22

r.2006

 

I. čtvrtletí

22

114

114

98

38

12

16

8

0

2

38

II. čtvrtletí

38

96

210

106

28

10

10

7

1

0

28

III. čtvrtletí

28

76

286

81

23

7

13

3

0

0

23

IV. čtvrtletí

23

87

373

93

17

2

10

4

1

0

17

r.2007

 

I. čtvrtletí

 17

 102

 102

 89 

 30 

 13

 6 

 4 

 0

 30

II. čtvrtletí

 30

  84

 186

93

21

7

 10

3

1

 0

 21

III. čtvrtletí

 21

  65

 251

61

24

9

 10

2

3

 0

 24

IV. čtvrtletí

 24

  62

 313

70

16

2

  9

5

0

 0

 16

ePodatelna