obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Správní a jiné poplatky

Správní a jiné poplatky

Opatření předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem jč. Spr 370/2011 - Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Lhůty a termíny

Žádost o informaci podaná písemně musí být vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy došla povinnému subjektu, a to poskytnutím informace, nebo rozhodnutím. Ve stejné lhůtě musí být případně i rozhodnuto o odložení žádosti, pokud se netýká působnosti povinného subjektu.

Lhůta pro poskytnutí informace může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. V takovém případě musí být žadatel včas, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace, informován.
 

ePodatelna