obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Finanční spojení bankovní i nebankovní

 

Číslo účtu pro konkrétní druh platby a příslušný variabilní symbol je uveden vždy ve výzvě k zaplacení.

Doporučení:
Telefonicky lze získat informace k platbě v účtárně krajského soudu, tel. č. 477 047 275,
vedoucí účtárny paní Miroslava Prášková
Není-li variabilní symbol znám, je nutné zasílat avízo s uvedením spisové značky a označením účastníků řízení.
Bez variabilního symbolu (spisová značka soudu) nelze zasílat platby na účty KS.

Účty krajského soudu u ČNB - viz příloha

Peněžité částky na úhradu předepsaných justičních pohledávek je možno složit v hotovosti v pokladně soudu, místnost č. dv. 10 v I. poschodí.
Ostatní zaměstnanci soudu nesmějí přijímat žádné peněžité hotovosti, cenné papíry ani jiné movité věci.

Poštovní poukázky na úhradu bezhotovostních plateb vydává účetní soudu, místnost č. dv. 211 ve II. poschodí.

 

(Povinné informace dle vyhlášky č. 442 /2006 Sb.)

Poslední aktualizace 13. 1. 2017

ePodatelna