obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Rok 2007

15.12.2006

Rozvrh práce pro rok 2007 - schválený

Způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení, senáty, samosoudce, vyšší soudní úředníky, soudní tajemníky, zastupování pro případ nepřítomnosti delší než tři měsíce nebo vyloučení nebo z jiných důvodů stanovených zákonem (soudci), či z jiných vážných důvodů (VSÚ), začlenění zaměstnanců odborného aparátu soudu, správa soudu (Instrukce MS č. 505/2001-Org, § 1)

RP 2007_SCHVÁLENÝ.pdf (703kB)

5.3.2007

Seznam přísedících 2007

Jmenný seznam přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem, pracoviště Ústí nad Labem, podle stavu k 1. 1. 2007, průběžně aktualizovaný (součást rozvrhu práce)

Seznam přísedících 010107.doc (33kB)

2.3.2007

Dodatek č. 1 k RP 2007

Změny rozvrhu práce platné od 1. 1. do 1. 3. 2007

Dodatek 01_07.pdf (65kB)

2.4.2007

Dodatek č. 2 k RP 2007

Změny rozvrhu práce platné od 1. 4. 2007

Dodatek 02_07.pdf (59kB)

15.5.2007

Dodatek č. 3 k RP 2007

Změny rozvrhu práce platné od 1. 5. 2007

Dodatek 03_07.pdf (61kB)

4.6.2007

Dodatek č. 4 k RP 2007

Změny rozvrhu práce platné od 22.5. a 1.6.2007

Dodatek 04_07.pdf (56kB)

8.6.2007

Dodatek č. 5 k RP 2007

Změny rozvrhu práce platné za červen 2007

Dodatek 05_07.pdf (57kB)

2.7.2007

Dodatek č. 6 k RP 2007

Změny rozvrhu práce platné od 1. 7. 2007

Dodatek 06_07.pdf (61kB)

Strana 1/2

ePodatelna