obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Všeobecné informace

Veřejnost

Jednání je veřejné s výjimkou jednání prováděných notáři jako soudními komisaři. Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem, obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost...

Soudní poplatky

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje...

Justiční stráž

Hlava třetí zákona České národní rady ze dne 17. 11. 1992 č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Strana 2/2

ePodatelna