obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Tiskové zprávy

31.8.2010

Mandatorní výdaje k 30. 7. 2010

Čerpání k 31. 7. 2010 a k 30. 8. 2010

19.8.2010

Nápad v insolvenční agendě

Krajský soud v Ústí nad Labem eviduje stále vzrůstající počet návrhů.

12.3.2010

Rozhodnutí ve věci podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka

Týdeník Sedmička v č. 10 ze dne 11. března 2010 uveřejnil článek redaktora Vladimíra Medka o rozhodnutí...

4.3.2010

Návrhy odsouzených na povolení obnovy řízení

V souvislosti s nabytím účinnosti nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. od 1. 1. 2010 eviduje...

4.3.2010

Soudy v severočeském soudním kraji prozatím neuložily trest domácího vězení

Nový trestní zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010, přinesl nový druh trestu – trest domácího vězení...

28.1.2010

Zpráva o činnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem za rok 2009

Informace personální, statistické, ekonomické a další...

15.12.2009

Nežádoucí přímá úměra severočeského soudního kraje

Rok 2010 zastiňuje Krajský soud v Ústí nad Labem a okresní soudy působící v jeho obvodu neblahé rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR o snižování počtu zaměstnanců...

20.9.2004

Tisková mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem

Předseda krajského soudu pověřil funkcí "tiskový mluvčí krajského soudu" asistentku předsedy krajského soudu...

ePodatelna