obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Kontakty

Místopředsedkyně pro úsek správní

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 253
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MLehka@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.

Místopředseda pro úsek trestní

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 222
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: LSafrankova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislava Šafránková - pověřena řízením trestního úseku

Evidence soudních znalců, tlumočníků

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 370
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz; AKutheilova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Alena Kutheilová

Útvar investic

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 351
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: LMiltner@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Miltner - vedoucí útvaru

Útvar ekonomický

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 261
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JKalda@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Kalda - vedoucí útvaru

Útvar finanční kontroly

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 128
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: APetrova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Alena Petrová

Útvar informatiky

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 289
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MPucova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Milena Pucová - vedoucí útvaru

Útvar bezpečnosti a krizového řízení

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 460 72
Tel: 477 047 279
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: RHava@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Rudolf Háva - bezpečnostní ředitel

ePodatelna