obsah

Krajský soud v Plzni

Umístění

Budova Krajského soudu v Plzni - Veleslavínova 40

  • ve vstupní hale
  • v přilehlé chodbě v přízemí budovy krajského soudu

Na úřední desce jsou vyvěšována rozhodnutí soudu určená zákonem a jeho úřední sdělení.

 

Obsah informací zveřejněných na úřední desce soudu je v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách Krajského soudu v Plzni).

 

ePodatelna