obsah

Krajský soud v Plzni

Nahlížení do Veřejného rejstříku a Sbírky listin

Ministerstvo spravedlnosti zpřístupňuje údaje veřejného rejstříku na WWW serveru pomocí aplikačního programového vybavení, které je majetkem Ministerstva spravedlnosti.

 

 

 

 

   Vyhledávání ve veřejném rejstříku a nahlížení do Sbírky listin

 

 

Doporučení:
Pro rychlejší hledání informací v databázi je vhodné ve vstupním formuláři zadat co nejméně vstupních kritérií. Obvykle nejrychlejší je zadat hledaného subjektu nebo Název subjektu - není třeba vypisovat celé jméno, stačí zadat několik znaků (minimálně 3).

ePodatelna