obsah

Krajský soud v Plzni

Informace o bankovním spojení

Případné platby lze:

 

  • poukázat na účet Krajského soudu v Plzni vedený u České národní banky

popis.Text

Do platebního příkazu je nutné vždy uvádět předčíslí čísla účtu.

- informaci o variabilním symbolu lze získat telefonicky v účtárně krajského soudu - tel: 377 868 350 

- neznáte-li variabilní symbol, je nutné zasílat avízo s označením účastníků řízení nebo uvedením spisové značky

 

Číslo účtu

Kód banky

Účel platby

19-4321311

0710

Náhrady nákladů trestního řízení

19-4321311

0710

Náhrady nákladů soudního řízení

19-4321311

0710

Náhrady za ustanovené advokáty

3703-4321311

0710

Soudní poplatky

3762-4321311

0710

Peněžité tresty

3762-4321311

0710

Pokuty

6015-4321311

0710

Zálohy na soudní řízení

6015-4321311

0710

Zálohy na návrh konkursu

6015-4321311

0710

Peněžitá záruka

6015-4321311

0710

Jistota - pro účely složení jistoty podle § 75b odst. 1 o.s.ř.

6015-4321311

0710

Narovnání

6015-4321311

0710

Soudní úschovy

 

 

 

6015-4321311

0710

Zálohy na náklady insolvenčního řízení dle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)
Povinné položky:
variabilní symbol
   - identifikační číslo dlužníka, popř. rodné číslo dlužníka (bez lomítka) či datum narození dlužníka ve tvaru DDMMRRRR
zpráva pro příjemce (AV pole)
   - dlužník: jméno a příjmení popř. název firmy dlužníka
   - navrhovatel: jméno a příjmení, popř. název navrhovatele

  • uhradit bezhotovostně - poštovní poukázky se vydávají v účtárně krajského soudu - č. dv. 182 / II. patro

 

ePodatelna