obsah

Krajský soud v Plzni

Příjem žádostí a dalších podání

Návrhy, podání a žádosti související s rozhodovací činností krajského soudu se podávají:

 

 

- v podatelně Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, č. dv. 67/přízemí

- v podatelně Krajského soudu v Plzni - v budově Okresního soudu v Karlových Varech, Moskevská 17

- v podatelně Krajského soudu v Plzni - v budově sady 5. května 11, č.dv. 6/přízemí (jen podání týkající se veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a sbírky listin) 

 

 

- elektronicky na e-mailové adrese: podatelna@ksoud.plz.justice.cz

                       více o elektronickém podání zde

pro zasílání dokumentů do sbírky listin v elektronické podobě ve formátu PDF byla zřízena e-mailová adresa: sbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz
více o sbírce listin zde- přes centrální elektronickou podatelnu pomocí pomocí webového formuláře

Toto podání může odeslat pouze uživatel disponující zaručeným elektronickým podpisem.

 

- faxem     

centrální fax:

377 868 000

 

sekretariát  

377 868 008

 

trestní odd. - I. hlava

377 868 077

 

trestní odd. - odvolací    

377 868 077

 

občanskoprávní odd.

377 868 000

 

konkurzy,obchodní odd.

377 868 000

 

správní soudnictví

377 868 000

   

 

 

 

Stížnosti a žádosti lze podat rovněž v sekretariátu předsedy krajského soudu č. dv. 128/I. patro.

ePodatelna