obsah

Krajský soud v Plzni

Insolvenční rejstřík a Evidence úpadců

1. Insolvenční rejstřík

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008.
Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců (ad 2.).

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku

2. Evidence úpadců

Vyhledávání dle úpadců, detaily konkursů, prohlášení, vyhlášení přezkumných  jednání, konečné zprávy (plné texty veřejných usnesení). 

Evidence úpadců

 

 

Informace o postupu složení záloh na náklady insolvenčního řízení

 

Zálohu na náklady insolvenčního řízení dle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) tj. zálohu splatnou spolu s podáním insolvenčního návrhu, je možno poukázat na bankovní účet Krajského soudu v Plzni.

 

Číslo účtu: 6015-4321311/0710

 

Povinné položky:

 

variabilní symbol

- identifikační číslo dlužníka, popř. rodné číslo dlužníka (bez lomítka) či datum narození dlužníka ve tvaru DDMMRRRR

 

zpráva pro příjemce (AV pole)

- dlužník: jméno a příjmení popř. název firmy dlužníka

- navrhovatel: jméno a příjmení, popř. název navrhovatele

 

ePodatelna