obsah

Rejstřík trestů Praha

Orgán veřejné moci

Evidence Rejstříku trestů právnických osob

Informace pro orgány veřejné moci k podávání žádostí o výpis nebo opis rejstříku trestů právnických osob

1. Webová služba

Popis webové služby

2. Webový formulář

Popis komunikace přes webový formulář

3. Datová schránka

Postup při podání žádosti na zahraniční právnickou osobu a postup při podání žádosti, kterou není možné zpracovat elektronickou cestou

Strana 1/1

ePodatelna