obsah

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Organizační struktura soudu

 

Organizaci Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou upravuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích., v platném znění

Vedení soudu:                  
Mgr. Tamara Karásková - pověřená předsedkyně soudu

Správa soudu:             
Bc. Ivan Kratochvil  - ředitel správy soudu

Úsek trestní:                    
JUDr. Ilona Moučková
JUDr. Jiří Večeřa
Mg
r. Blanka Jeňková

Úsek opatrovnický:
Mgr. Eva Drahozalová       
Mgr. Tamara Karásková
Mgr. Blanka Jeňková
JUDr. Miloš Helcl

Úsek občanskoprávní:  
JUDr. Drahomíra Librová
JUDr. Miloš Helcl
Mgr. Jarmila Krejzková
JUDr. Roman Švaňhal, Ph.D.
JUDr. Jana Trávníčková
Mgr. Jana Homolová
M
gr. Aleš Landsman 

Úsek výkonu rozh. a exekuční:
JUDr. Jana Trávníčková
Mgr. Jarmila Krejzková
JUDr. Roman Švaňhal, Ph.D.
M
gr. Jana Homolová 

Do rozvrhu práce soudu lze nahlédnout u ředitele správy soudu Bc. Ivana Kratochvila či u dozorčí úřednice paní Jany Peňázové. Organizační strukturu znázorněněnou graficky naleznete na tomto zde (pdf)

ePodatelna