obsah

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Orientační tabule

Vstup do budovy soudu

Informace o tom, jak se chovat při vstupu do budovy soudu

Přijímání stížností

Podle zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přijímání žádostí o informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Organizační struktura soudu

Umístění jednotlivých úseků oddělení a ostatních organizačních složek

Strana 1/1

ePodatelna