obsah

Okresní soud ve Vyškově

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

Úplné znění zákona o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV

Povinně zveřejněné informace

Zveřejňování informací dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.

Pracovní doba

Pracovní doba, placení hotovosti, kolkové známky, stížnosti, žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., nahlížení do spisů

Strana 1/1

ePodatelna