obsah

Okresní soud ve Vsetíně

Veřejné zakázky

Dodatečné informace č.1

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce - Stavební úpravy budovy Okresního soudu ve Vsetíně za účelem snížení energetické náročnosti

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakáce - Stavební úpravy budovy Okresního soudu ve Vsetíně za účelem snížení energetické náročnosti

Profil zadavatele - Okresní soud ve Vsetíně

Profil zadavatele v resortu Ministerstva spravedlnosti

Strana 1/1

ePodatelna