obsah

Okresní soud v Trutnově

Informace dle instrukce Msp. č.j. 505/2001 - Org.

 

 

INFORMACE Okresního soudu v Trutnově dle Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 505/2001-Org. v platném znění,

kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád

 

 

 

Prameny elektronického podání je možné získat na internetové adrese http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=3009&d=27487

 

 

Právní předpisy k elektronickému podání je možné získat na internetové adrese http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=3007&d=27493

 

 

Údaje o zprávách potvrzujících doručení je možné získat na internetové adrese

http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=3010&d=27560

 

 

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny budou zodpovězeny na telefonním čísle Okresního soudu v Trutnově 499 857 268 nebo na mailové adrese info@osoud.tru.justice.cz.

 

 

Obvody soudních komisařů a pověřování soudních komisařů je možné získat na internetové adrese:

../soud/soud.aspx?j=203&o=193&k=5194&d=307306

 

Exekutorský úřad v obvodu Okresního soudu v Trutnově:

JUDr. Jan Bohutínský

exekutorský úřad

Ječná 479

541 03  Trutnov 3

 

 

V Trutnově dne 17. ledna 2014

                                                                    Mgr. Naděžda Vaňurová

                                                     předsedkyně okresního soudu v Trutnově

ePodatelna