obsah

Okresní soud v Trutnově

Umístění kanceláří

 

Přízemí

číslo dveří

VLEVO

číslo dveří

VPRAVO

101

jednací síň č. 101

115

jednací síň č. 115 

102

účtárna,
vymáhající úřednice

114

výslechová místnost

103

pokladna soudu

113

zapisovatelky

104

vyšší podatelna

112

rejstříkové vedoucí

105

podatelna soudu

111

vedoucí trestní kanceláře

106

informační centrum

110

vyšší soudní úředník
vyšší soudní úředník

107

vyšší soudní úředník

108

jednací síň č. 108

 

 

 

! P O Z O R !
Okresní státní zastupitelství
 sídlí v budově bývalého okresního úřadu 

 

I. patro

číslo dveří

VLEVO

číslo dveří

VPRAVO

223

vedoucí kanceláře
platební rozkazy

202

místopředsedkyně soudu

222

správkyně aplikace

203

sekretariát,
předsedkyně soudu

221

ředitel správy soudu

204

předsedkyně senátu,

předsedkyně senátu

220

místopředseda soudu

205

předseda senátu

219

předseda senátu

206

předsedkyně senátu

218

předseda senátu

208

 předsedkyně senátu,

předsedkyně senátu

217

předseda senátu,
předsedkyně senátu

209

předsedkyně senátu

215

předsedkyně senátu

210

předsedkyně senátu,
předsedkyně senátu

214

předsedkyně senátu,
předsedkyně senátu

 

212

předseda senátu

225

správce sítě

 

II. patro

číslo dveří

VLEVO

číslo dveří

VPRAVO

323

exekuční oddělení

301

vyšší soudní úředník

322

vedoucí  exekuční kanceláře

302

civilní oddělení

321

vedoucí  exekuční kanceláře

303

vedoucí civilní kanceláře

320

vedoucí  opatrovnické kanceláře

304

vedoucí civilní kanceláře

319

vyšší soudní úředník

305

vyšší soudní úředník

318

jednací síň č. 318

306

exekuční kancelář

317

jednací síň č. 317

307

jednací síň č. 307

316

jednací síň č. 316

308

jednací síň č. 308

315

vyšší soudní úředník

309

vyšší soudní úředník

314

jednací síň č. 314

310

jednací síň č. 310

313

soudní vykonavatelé

 

 

312

soudní vykonavatelé

 

 

325

vyšší soudní úředník

 

 

326

vyšší soudní úředník

 

 

 

ePodatelna