obsah

Okresní soud v Trutnově

Zpráva potvrzující doručení

OKRESNÍ SOUD V TRUTNOVĚ
elektronická podatelna
 
Nádražní 106/5
541 20  TRUTNOV
Česká republika
IČ: 000 250 020
 
informační centrum: +420 499 857 212
e-mail:  podatelna@osoud.tru.justice.cz
web:     ../soud/soud.aspx?o=193&j=203&k=1934&d=14797
 
   VĚC
  
   Potvrzení o doručení elektronického podání
 
Potvrzujeme, že Vaše elektronické podání ze dne dd.mm.rrrr hh:mm bylo / nebylo přijato na elektronické podatelně Okresního soudu v Trutnově dne dd.mm.rrrr hh:mm:ss datová zprava je vedena pod číslem DZXXXXX.
 
Zde ... případný důvod nepřijetí podání.
 

  V Trutnově dne dd.mmm.rrrr
ePodatelna