obsah

Okresní soud v Trutnově

Dražby - informace

Dražby - všeobecné informace

  •      Prohlídka dražených věcí je vždy čtvrt hodiny před začátkem dražby na místě samém.
  •      Dražitelé musí předložit občanský průkaz, zástupci právnických osob sdělí název firmy, její sídlo a IČO.
  •      Podle § 328b odst. 3 o.s.ř. nesmí dražit osoba, která provádí dražbu, povinný ani jeho zástupce.
  •      Podle § 329 odst 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) musí vydražitel nejvyšší podání uhradit v hotovosti na místě. Pokud tak neučiní, draží se věc znovu bez jeho účasti.
  •      Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají závady váznoucí na věci dle § 329 odst. 3 o.s.ř.
  •      Pokud povinný do zahájení dražby uhradí celou pohledávku včetně příslušenství, dražba se neuskuteční. Z tohoto důvodu je vhodné se informovat krátce před zahájením dražby na exekučním oddělení u soudních vykonavatelů Okresního soudu v Trutnově na tel.č. 499 857 245, zda dražba nebyla zrušena.

 

ePodatelna