obsah

Okresní soud v Trutnově

Výroční zpráva za rok 2016

OKRESNÍ SOUD V TRUTNOVĚ

 

 

 

                                                                                      V Trutnově dne 9 února 2018

                                                                                                     Spr  170/2018

 

 

 

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací u Okresního soudu v Trutnově za rok 2017

 

 

 

            le § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje Okresní soud v Trutnově výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017

 

     ad a)  počet podaných žádostí o informace:                                              49

              z toho: počet rozhodnutí o odmítnutí (i částečném)                           4

                         odloženo pro nezaplacení úhrady za poskytnutí informace:   2

                         odloženo pro nedoplnění žádosti:                                            2

 

     ad b)   počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                                      2

 

     ad c)   počet rozsudků:                                                                                 0

 

     ad d)   výčet poskytnutých výhradních licencí:                                            0

 

     ad e)   počet stížností:                                                                                   1

 

     ad f)    další informace:                                                                                 0

 

 

 

                   Mgr. Naděžda Vaňurová

                           předsedkyně

              Okresního soudu v Trutnově

 

 

ePodatelna